Nieuw bestuur!!!

16 februari 2021


Nieuw Bestuur !

In de afgelopen ALV (11 februari 2021) hebben de leden een nieuw bestuur en voorzitter gekozen. 

De hartenkreet voor nieuwe bestuursleden, in het najaar van 2020 geuit door penningmeester Erik van de Scheur, heeft zijn uitwerking niet gemist. Uiteindelijk mocht de ALV zich verheugen in de aanmelding van 4 (!) nieuwe bestuursleden.

Benoemd werden: Wim Vonk (voorzitter), Stefan van Mook (secretaris), Irene Wienk (algemeen bestuurslid) en Geert Govers (algemeen bestuurslid). Drie van de 4 bestuursleden zijn al meerdere jaren lid van en verbonden aan T.V. De Velmer, Geert Govers zelfs al tientallen jaren! De nieuwe voorzitter Wim Vonk had zich al aangemeld als lid en eventueel als voorzitter voordat hij in Maren-Kessel kwam wonen (dec. 2020).

Wim Vonk bedankte Erik namens alle leden voor de wijze waarop hij niet alleen deze ‘werving’ heeft verzorgd en begeleid, maar ook voor zijn gewaardeerde rol in de overbrugging naar deze fase. 

Het nieuwe bestuur gaat er samen met u als leden, volop tegenaan om T.V. De Velmer weer te laten floreren, zodat we in 2022 gezamenlijk met onze sponsors een knallend 50-jarig bestaan kunnen gaan vieren!

We moeten het allemaal nog even volhouden met de beperkingen die het coronabeleid ons brengen, maar daarna ontmoeten we jullie weer graag op het mooie park om een balletje te slaan, om samen wat te gebruiken en weer gezellig bij te praten! 

Mede namens mijn collega’s in het bestuur en in de commissies, zeg ik u,

tot binnenkort!

Wim Vonk,

Voorzitter TV De Velmer

Nieuwscategorieën